Předmětem oblasti železobetonových konstrukcí je návrh a zpracovaní výkresových dokumentací železobetonových nosných konstrukcí. Naše projekce se zaměřuje na zpracování násedujících konstrukcí:

    • Návrh , dimenzace a výkresy výztuže železobetonových prefabrikovaných skeletů pro halové objekty a obejkty občanské výstavby

    • Návrh, dimenzace a výkresy výztuže monolitických železeobetonových konstrukcí od projektů pro rodinné domy,po průmyslové objekty , obchodní centra a ostatní objekty pozemních staveb

    • Návrh, posouzení a výkresy výztuže monoltických základových konstrukcí

    • Navrhujeme také konstrukce systémových stropů z keramických nosníků a jiných soustav

    beton (1)