Předmětem oblasti zděných konstrukcí je návrh nosných zdí různých typů zdících systémů. Součástí návrhu je také posouzení únosností systémových překladů.

    • Návrh a dimenzace keramických stropních konstrukcí

    • Návrh a dimenzace nosních zdí objektů

    • Návrh a prověření únosnosti stávajících zděných nosných konstrukcí při rekonstrukcích.

    • Zpracování výkresové dokumentace pro provedení keramických stropů včetně detailů

    keram2