Společnost DEPRON CZ s.r.o. svým zákazníkům poskytuje komplexní navrhování, analýzu a zpracování dokumentací a posudků v oblasti statické analýzy stavebních konstrukcí. Provádíme vyhotovení dokumentací v rozsahu pro DUR, DSP, Tendrové dokumentace a Dokumentace pro provádění staveb a také výrobní dokumentace.

    Při návrhu konstrukcí jsou uplatněny normové předpisy platné v České republice nebo v krajinách ve kterých bude stavba realizována. Společnost má zákazníky v krajinách EU jako Slovensko, Velká Británie, Nizozemsko a další krajiny.

    Společnost pracuje s moderními výpočtovými programy, a jejím cílem je navrhnout konstrukce, které splní všechny požadavky kladené na nosné konstrukce objektu, přičemž se klade velký důraz na ekonomickou stránku daných návrhů.Na přesnost a bezpečnost daných návrhů dohlíží autorizovaný statik, proto si zákazník může být jistý kvalitou a správností zpracovaných projektových dokumentací.

    Společnost DEPRON CZ s.r.o. vznikla v roce 2012 . Statici pracující ve společnosti mají dlouholetou praxi ve svém oboru.