Předmětem oblasti ocelových konstrukcí je návrh a zpracovaní výkresových dokumentací ocelových nosných konstrukcí.

  Společnost DEPRON CZ s.r.o. se jako jedna z mála společností na českém trhu zabýva návrhem a optimalizací těnkostěnných  ocelových konstrukcí z ocelí S 320 GD , jako jsou trapézové profily, kazetové profily, vaznicové a paždíkové systémy.

  • Návrh a zpracování dokumentací pro nosné ocelové konstrukce z klasických válcovaných profilů

  • Návrh a zpracování konstrukčních detailů šroubových, svarových a nitových spojů ocelových konstrukcí

  • Návrh a zpracování detailů kotvení pomocí mechanických nebo chemických ocelových kotev

  • Optimalizace již zpracovaných návrhů trapézových plechů, tenkostěnných vaznic a kazetových profilú pro opláštění střech a stěn

  • Zpracování výrobních kladečských plánů pro opláštění budov s návrhem detailů kotvení a uložení na nosné konstrukce