Předmětem oblasti dřevěných konstrukcí je návrh různých typů dřevěných nosných prvků.

    • Návrh, dimenzace a výkresy tvaru dřevěných krovů, stropů

    • Návrh, dimenzace a výkresy tvaru a výrobní výkresy dřevěných vazníků